Tekno Trip 04

HardTek - Tribe - Tekno Trip 04

HardTek - Tribe

Teksa - Gehlektek

Tekno Trip

Sortie le 16 Wednesday December 2020
2.99€
Retrouvez l'album Tekno Trip 04 sous le label Tekno Trip avec les artistes Teksa - Gehlektek

# Track Durée Bpm Tonalité Artiste(s) MP3 WAV
Earthquake 00:05:09 180 NC Teksa 1.30€
Haunted Forest 00:06:02 180 NC Teksa 1.30€
Kudara 00:11:15 157 NC Gehlektek 1.30€