Tekno Trip 05

HardTek - Tribe - Tekno Trip 05

HardTek - Tribe

Gehlektek - Teksa

Tekno Trip

Sortie le 11 Thursday February 2021
 
2.99€
Retrouvez l'album Tekno Trip 05 sous le label Tekno Trip
# Track Durée Bpm Tonalité Artiste(s) MP3 WAV
1 Skip 00:10:08 RPM : 156 Key : NC Gehlektek 1.30€ 2.00€
2 Eye of the storm 00:06:13 RPM : 170 Key : NC Teksa 1.30€ 2.00€
3 Acid Airline 00:05:51 RPM : NC Key : NC Teksa 1.30€ 2.00€